Locatie

B&B Bos-Inn ligt aan de Mepperstraat tussen Meppen en Mantinge in, aan de rand van Boswachterij Gees.

U kunt achter de boerderij parkeren. Hiervoor gaat u de (halfverharde) Bosweg op. Het lijkt alsof u naar nummer 45 gaat, maar het komt goed!

gm3gm2

Het dorp Mantinge ligt te midden van enkele grote natuurgebieden. Het Mantingerveld met het Mantingerzand ten zuiden, het Balingerzand ten zuidoosten en de Mantingerbos en -weiden ten noordwesten van het dorp.

Het mooie esdorp Meppen grenst aan het bos De Mepperdennen en het jeneverbesgebied ‘De Palms’.

Voordat Meppen ontstond, werd het gebied waarin het ligt al bewoond. De oudste sporen daarvan zijn van zo’n 5000 jaar v.Chr. Men vond onder meer bij Meppen mesjes om dierenhuiden te bewerken. Ook is er een bronzen emmer uit de bronstijd gevonden. Veel later in de geschiedenis, in de Middeleeuwen, was Meppen de eerste echte kern van bewoning in het gebied. Toch is de oudste vermelding van Meppen zelf als plaatsnaam pas van 1335, terwijl een aantal andere plaatsen, die later zijn ontstaan, eerder werden genoemd.
In het Mepperveld huurden Alie met schrijver Anne de Vries (1904-1964) een huis midden in de natuur van Meppen. Deze plek staat nu bekend als de Anne de Vrieshoek.

Boswachterij Gees is één van de rustigere bosgebieden van Drenthe, aangelegd in de dertiger jaren. Een gebied met vooral loofbos maar ook naaldbos, vennetjes, heidevelden (het Mekelermeer en de Hooge Stoep) en de eerder genoemde prachtige graslanden. In Boswachterij Gees komen behalve reeën en marterachtigen ook dassen en bosuilen, adders, ringslangen, vossen en boommarters voor. U loopt zelfs de kans een kraanvogel of lepelaar te zien! Kijk op staatsbosbeheer.nl voor een zomeravondwandeling met de boswachter.

Mantingerzand Het Mantingerzand stamt uit de Middeleeuwen en is toen ontstaan doordat mensen er  heideplaggen staken en er veel schapen liepen. Mens en schaap brachten zodanige schade aan de bovenste laag van het zand dat de onderliggende zandlagen vrij kwamen te liggen. Dit zandverstuivingsgebied werd steeds groter en om het enigszins in toom te houden heeft men jeneverbessen, eiken- en dennenbomen geplant. Het Mantingerzand is onderdeel van het Mantingerveld. U kunt hier heerlijk wandelen en fietsen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een ecologische verbinding tussen boswachterij Gees en het Mantingerzand. Aan een wandelroute tussen het bos en het zand wordt gewerkt!